Selecteer een pagina

Over Fons

Waarom?

Als leraar, coach, teamcoach, adviseur, inspirator en veranderaar sta ik tussen de mensen en ben ik zeer geïnteresseerd in ieders individuele leer-, groei- en/of ontwikkelbehoefte. Ik ben ervan overtuigd dat ik vanuit een veilige, uitnodigende en stimulerende leeromgeving van toegevoegde waarde ben om een proces van groei en verandering te initiëren. Als het individu zelf verantwoordelijkheid voelt en neemt over zijn/haar eigen ontwikkeling en ambitie heeft om eruit te halen wat er in zit, dan wil ik graag delen in het succes van de ander.

Hoe?

de belangrijkste leer- en ontwikkelomgeving ontstaat spontaan in het Hier-en-Nu in elke interactie waar verschillende individuen bij elkaar en samen in groeps- of teamverband samen komen.
Ik zie persoonlijke ontwikkeling als het allerbelangrijkste, echter mijn grootste kracht en toegevoegde waarde ligt in teamcoaching, daar waar het gaat om het verbinden van individuele persoonlijke kracht en talenten om een topteam te bouwen. Samen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor het teamdoel en koers, de onderlinge interacties in een lerende cultuur. In dat proces van teamontwikkeling zal ik als professioneel teamcoach in een verbindende rol het team coachen om ‘samen er uit te halen wat er in zit’ en van optimale toegevoegde waarde zijn om het team (zelf) succesvol te laten zijn.

Mijn aanpak

Door mijn uitgebreid vragen, luisteren en doorvragen, (ook) op de stoel van de klant gaan zitten en me te verplaatsen, wordt de individuele vraag van de klant helder en duidelijk. Uitgebreide (integrale) inventarisatie met de (potentiele) opdrachtgever over ‘waar gaat het hier om?’, wordt ook de context duidelijk. Door mijn ervaring en mogelijke interventies met elkaar te verbinden, wordt er snel een plan van aanpak op hoofdlijnen gemaakt;

Vanuit mijn filosofie is het cruciaal dat de klant (en alle betrokkenen ook) zelf een belangrijke rol over de eigen ontwikkeling en de gewenste verandering pakken, dus eigenaarschap en draagvlak voor “wat is hier nodig en wat kunnen wij/kan ik doen?”. Efficiënte inzet uren procesbegeleiding door te streven naar doen wat nodig is, stap voor stap, geen waste van uren. Inzet van een vast format voor verschillende vormen van dienstverlening

Fons Houben Fons Verbindt

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
– Epictetus

Als leraar, coach, teamcoach, adviseur, inspirator en veranderaar sta ik tussen de mensen en ben ik zeer geïnteresseerd in ieders individuele leer-, groei- en/of ontwikkelbehoefte.

Info

Fons Verbindt
Kvk nummer: 77464796
Kazernestraat 10,
5928 NL Venlo.
E: fons[at]fonsverbindt.nl
T: 06 - 13512625